זבובים כמדבירים ביולוגים

משחק דיגיטלי בביולוגיה
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 30/07/2014
visitcount 16
היחידה מבוססת על מאמר בנושא: הדברה ביולוגית - זבובים נלחמים בזבובים מזיקים. היחידה כוללת תקציר מידע על זבוב הפרי הים-תיכוני, הסבר על השיטה - פיזור זכרים עקרים כך שיזדווגו עם הנקבות . השיטה מבוססת על הידע, שנקבת הזבובים בוקעת מהגולם ומזדווגת עם זכר פעם אחת בלבד בחייה. היחידה מלווה בשאלות רבות ברירה עם משוב מובנה. וכן שאלות פתוחות