Sorry - this product is no longer available

חוני המעגל והתפילה לגשם

סרטון, מערך שיעור בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 16/05/2015
visitcount 38
תוכן: דמותו של חוני המעגל והציפייה לגשם. כישורים: הסבר סיבה והעשרה שפתית. מיומנויות המאה ה-21: מידענות- זיהוי הצורך במידע (הבנת מילים) .