חוני המעגל והתפילה לגשם

סרטון, מערך שיעור בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 16/05/2015
תוכן: דמותו של חוני המעגל והציפייה לגשם. כישורים: הסבר סיבה והעשרה שפתית. מיומנויות המאה ה-21: מידענות- זיהוי הצורך במידע (הבנת מילים) .
Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל באגדות ובמדרשי חז"ל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ה
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית