Sorry - this product is no longer available

חז"ל

סרטון, סימולטור בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 09/11/2015
visitcount 10

מכירים את הביטוי "אין חכם כבעל ניסיון?" וובכן... מסתבר שלחז"ל היה המון ניסיון בתורה ובכתבים היהודיים, ולכן הם היו חכמים כל כך. הצטרפו לתום ומובי לסרטון בריינפופ על חז"ל, ותגלו למה בעצם הם פירשו והסבירו את כל מצוות התורה וכמה שנים זה לקח להם. מה ההבדל בין האמוראים והסבוראים ומהי תורה שבעל פה? תשמעו על סוגים שונים של כתבים וספרים כמו תלמוד ירושלמי ובבלי, וגם למה דף גמרא כתוב בצורה מיוחדת משלו ואיך בכלל אפשר לקרוא אותו.

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל באגדות ובמדרשי חז"ל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, פעילות אינטראקטיבית, פעילות אינטראקטיבית
שכבת גיל ה
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית