חטיבות הביניים בישראל: יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות אפשריים

חטיבות הביניים בישראל: יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות אפשריים
last.updated 6/5/2017
Products specifications
Language Hebrew
Year 2008
סוג תוכן נייר עמדה
שם המחבר/ים ד"ר יזהר אופלטקה, ד"ר דורית טובין