חטיבות הביניים בישראל: יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות אפשריים

חטיבות הביניים בישראל: יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות אפשריים
last.updated 05/06/2017
visitcount 28
Especificaciones de producto
Idioma עברית
סוג תוכן נייר עמדה
שם המחבר/ים ד"ר יזהר אופלטקה, ד"ר דורית טובין
שנה 2008