חיים וסביבה - פרקי מבוא בלימודי הסביבה לחט"ע

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 182-1055
المزود: משרד החינוך
last.updated 03/10/2017

הדיגיטציה בוצעה במסגרת קול קורא לדיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים.

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
מו"ל לוני כהן
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית PDF
שכבת גיל י, יא, יב
תחום דעת العلوم البيئية
لغة עברית
ماركة او سمات المنتج