חלופות בהערכה חקר- מבוא למורה

מסמך הנחיות (מחוון) - חקר- בנושא יחידת מבוא למורה לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2018
כמות צפיות: 157

צעדים ראשונים לקראת תהליך חקר בסביבה דיגיטלית

במבוא למורה תמצאו פירוט על תפיסת אגף א' לפיתוח פדגוגי באשר לתרבות חקרנית בבית הספר בדגש על חינוך לחשיבה לצד הנחיות כיצד לעבוד עם הסביבה.

מבוא למורה מהי תרבות חקרנית בסביבת בית הספר על פי המזכירות הפדגוגית.

בקישור זה תמצאו את המידע לגבי תרבות החקר ואופני הטמעתה.

 

(הערה למורה : על מנת להכנס לקישורים יש להכנס לאתר ההתנסות של חלופות בהערכה במוודל.

כניסה  באמצעות ססמה אחידה למורים בלבד https://artzi.lms.education.gov.il)

מאפייני פריט
סוג תוכן מסמך הנחיות - מחוון, מצגת
שכבת גיל ח, ט, י, יא, יב, ז
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים