חלופות בהערכה מטלת ביצוע יחידת מבוא

חוברת עבודה בנושא חלופות בהערכה - מטלת ביצוע יחידת מבוא לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 24/12/2017
כמות צפיות: 95

יחידת המבוא תכין את הכתה לקראת מטלת הביצוע. במצגת זו נציג אילו מדדים נקדם ביחידת המבוא:

1. תפקודי הלומד-ניהול שיח אישי מכבד ברשת. 

2. אסטרטגיות חשיבה -יצירת מחוון שיתופי.

3. מיומנויות דיגיטליות-אתיקה ומוגנות ברשת, תקשורת דיגיטלית.

יחידת המבוא נועדה להכין את הכתה לתהליך העבודה במטלת הביצוע. התלמידים יבינו מה מצופה מהם ויפעלו בהתאם.

 

 

 

קבצים מצורפים