חלופות בהערכה מטלת ביצוע מחוונים פתוחים

מסמך הנחיות (מחוון) המכיל מערך מחוונים פתוחים לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2018
כמות צפיות: 59


כיצד נעריך את תהליך העבודה והתוצר הסופי? הפריט מכיל מספר הצעות למחוונים. תוכלו לשתף את התלמידים ולבנות באופן שיתופי מחוונים לשלבים השונים של עבודה. שיתוף מסוג זה יגביר אצל התלמידים את המוטיבציה ואת ההבנה מה נדרש מהם בכל שלבי התהליך.

במהלך השיעור:
הציגו על המסך בכיתה את המחוונים
דונו עם התלמידים וגבשו הסכמה על מושאי ההערכה

לאחר השיעור:
עדכנו את המחוונים והעלו אותם לתיקייה במקום המחוונים הקיימים

מאפייני פריט
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן מסמך הנחיות - מחוון
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים