חלופות בהערכה מטלת ביצוע מסמכי משרד החינוך

מסמך הנחיות (מחוון) בנושא מיומנות דיגיטלית חשיבה מסדר גבוה ותפקודי לומד לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2018
כמות צפיות: 39


מסמכי משרד החינוך פורשים תשתית מובנית בתחומי אוריינות דיגיטלית, חשיבה מסדר גבוה ותפקודי לומד
1. מהן המיומנויות הנדרשות מהאזרח הדיגיטלי במאה ה21. כיצד להתאים כלים דיגיטלים למיומנויות עיקריות; אוריינות מידע, כתיבה וקריאה בסביבה דיגיטלית,למידה שיתופית והתנהגות בתוך מדיה חברתית. המצגת פותחת אפשרויות להתאמת כלים דיגיטלים לשלבי אוריינות המידע-איתור,הערכה,עיבוד והצגת מידע.
2.אסטרטגיות חשיבה מסדר - מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות
מאת המזכירות הפדגוגית.
3. תפקודי לומד במאה ה21 -המנהל הפדגוגי.
4. מסגרת מושגית אוריינות דיגיטלית עד חטיבת הביניים.

מאפייני פריט
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן מסמך הנחיות - מחוון
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים