חנוכה – המשחק המדליק

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 10/06/2013
visitcount 13
שבעים פנים בפרק מיוחד לכבוד חג החנוכה עם הסופר יורם קניוק והרב יואל בן-נון: כיצד נבנתה דמותם של מתתיהו ויהודה המכבי כמנהיגי המרד. מבית היוצר של הטלוויזיה החינוכית
Especificaciones de producto
Idioma עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
נושא בתכנית הלימודים לוח השנה בחיי היחיד, המשפחה, הקהילה והעם, ייחודה של מדינת היהודים: האיכויות היהודיות של הדמוקרטיה בישראל
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ז, ח
שם המחבר/ים youtube
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית