חקר האטמוספירה

מערך שיעור בנושא חקר האטמוספירה לכיתות ט-י
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2018
כמות צפיות: 321

משימה אוריינית העוסקת בכדור הארץ והיקום. סביבה בהיבט גלובלי, בריאות, סכנות.

מיומנויות: ידע על מדע, זיהוי עקרון מדעי משותף.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

קבצים מצורפים