חקר מאדים

מערך שיעור העוסק בחקר המאדים לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 308

משימה אוריינית העוסקת בנושא: כדור הארץ והיקום- אסטרונומיה. חקר החלל.

מיומנויות: הסקת מסקנות, ניתוח גרף, קשק לוגי בין הנחה להשערה.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.