חקר מודרך בפיזיקה

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 279-2057
المزود: משרד החינוך
last.updated 15/10/2017

הדיגיטציה בוצעה במסגרת מכרז דיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים.

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
מו"ל תרבות לעם
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית PDF
שכבת גיל י, יא, יב
תחום דעת פיזיקה
لغة עברית