טיפוח חשיבה חשבונית בגיל הרך

פעילות אינטראקטיבית בנושא המתמטיקה בחיי היום - יום בגן הילדים לגננות
last.updated 10/15/2017

 

מגוון פעילויות ואמצעי הוראה לפיתוח חשיבה חשבונית בגיל הרך.

בין הנושאים המופיעים בחוברת: ספירה ומניה, השוואת קבוצות, ייצוג של כמויות, פתרון בעיות.