י"ז בתמוז- שיעורי תורה

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 16/06/2013
visitcount 12
עשרות שיעורי תורה בנושא י"ז בתמוז. יכול לשמש כחומר רקע והכנה למורה