י"ז בתמוז- שיעורי תורה

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
last.updated 6/16/2013
עשרות שיעורי תורה בנושא י"ז בתמוז. יכול לשמש כחומר רקע והכנה למורה