יחידת לימוד חוויתית בנושא חתונה

צוות "אבן רושד" בכפר קאסם הכין יחידת הוראה בנושא החתונה. היחידה כוללת למידה והתנסות. במדעים - הרכב חומרי החינה ובחינת משמעות חומרים טבעיים לעומת מלאכותיים. במתמטיקה- חישובי הוצאות לחתונה וחשיבה על דרכי חסכון. בשפה- מרכיבי ההזמנה. במוזיקה - שירי חתונה באנגלית - היכרות עם אוצר מילים בנושא.
last.updated 17/07/2017
visitcount 24

     

      

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי
שם בית הספר אבן רושד