יישומטיקה

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 19/07/2017
כמות צפיות: 787

סביבת תוכן המכילה יישומונים ושיעורים בנושאים שונים במתמטיקה. כל יישומון או שיעור מלווה בסרטון הדרכה. לכל שיעור מצורפים דפי משימה עבור התלמידים. המורה יכול להרכיב שיעור מתוך רשימת השיעורים בסביבה, לשלב בשיעור יישומון וכן להציג את השיעורים לתלמידיו.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

א – ז(*)

מתמטיקה

 

(*) על החברה להוסיף חומרים לכיתה ז' עד תחילת תשע"ח כך שיהיו לא פחות מ-30 שעות.

מאפייני פריט
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז
תחום דעת מתמטיקה
סוג חינוך רגיל
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט