ימי בין המצרים – אנציקלופדיה דעת

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 24/07/2017

ערך ימי בין המצרים מתוך אנציקלופדיה "דעת"

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים זמנים ומועדים - תאריכים ואירועים, תענית ציבור
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ד, ה
שם המחבר/ים אתר דעת
תוכנית לימודים תושב"ע - ממלכתי דתי-ה-תענית ציבור
תחום דעת תושב"ע - ממלכתי דתי