יציאת מצרים - בעיה ופתרון

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
תאריך עדכון אחרון: 02/05/2016

תוכן: בני ישראל נתקלים בבעיות שונות בדרכם במדבר: עבדות במצרים, מנהיגות משה, והקשיים בנדודים במדבר.כישורים: זיהוי בעיה ופתרון בטקסט מקראי, כתיבה במבנה של בעיה ופתרון.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית

מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ד, ה, ו
שפת ממשק עברית
תוכנית לימודים עברית (חינוך לשוני)-ו-עולם השיח של המקורות היהודיים
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)