יציאת מצרים - בעיה ופתרון

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 5/2/2016

תוכן: בני ישראל נתקלים בבעיות שונות בדרכם במדבר: עבדות במצרים, מנהיגות משה, והקשיים בנדודים במדבר.כישורים: זיהוי בעיה ופתרון בטקסט מקראי, כתיבה במבנה של בעיה ופתרון.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית

Products specifications
Age group 4th, 5th, 6th
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment Yes
Subject curriculum עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור