ירושלים ממחצית המאה ה-19

סרטון ירושלים ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו לכיתות ט-יב.
المزود: משרד החינוך
last.updated 25/07/2017

בסרטון זה מתוארים השינויים החלים בירושלים מאז תחילת המאה ה19 :שינוי יחסו של השילטון התורכי בארץ כלפי נתינים זרים בעקבות מלחמת קרים, גל עליה גדול של יהודים בעקבות התפתחות הקיטור והמהפכה הטכנולוגית, תהליך היציאה מהחומות וכיבוש הארץ ע"י הבריטים , הצהרות האו"ם, מלחמת העצמאות, והפיכתה של ירושלים לעיר בירה מוכרת ורשמית.