ירושלים של סיפורים

סימולטור בתרבות ישראל ומורשתו
ספק: סנונית
תאריך עדכון אחרון: 27/03/2017

שלושה סיפורים על ירושלים: משכונת יגיע כפיים ועד לכותל המערבי