ירושלים של סיפורים

סימולטור בתרבות ישראל ומורשתו
Fornecedor: סנונית
last.updated 27/03/2017

שלושה סיפורים על ירושלים: משכונת יגיע כפיים ועד לכותל המערבי