להיות אמיצים וחכמים ברשת - בערבית

מפגש מקוון לתלמידי ג-ה בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ז. בערבית
last.updated 26/09/2017
visitcount 51

מטרת השיעור היא הגברת מודעות התלמידים להתנהלותם ברשת, ולרכישת כלים לשימוש נבון, זהיר, ואחראי ברשת. המפגש ילווה במשחק ושירים שיעברו ע"י המנחים.

בפני התלמידים יוצגו שאלות ודילמות בנושים הבאים: 

- שימוש זהיר ומותאם גיל באינטרנט 

- שימוש זהיר באינטרנט ולהתמודדות עם הסכנות ברשת 

- שמירה על כבוד הזולת ברשת 

- פניה לעזרת מבוגרים אחרים בסביבתם

המפגש המקוון יועבר על-ידי צוות מדריכים ואמנים, וילווה בשירים וקטעי משחק בנושא אחריות ברשת ופנייה לעזרה.

המפגש התקיים ביום חמישי 9.2.17, בשעה 11:00-10:15