להיות שגריר צעיר - פתיחה לקורס הסברה למשלחות

סרטון המסביר על מטרת קורס הסברה משלחות לנוער
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 09/03/2017

הסרטון מהווה פתיח לקורס הסברה למשלחות ונותן סריקה קצרה על התכנים והמטרות של הקורס המקוון.

Especificações de produtos
Língua עברית
traduzido ערבית
אוכלוסיית יעד תלמידים
נושא בתכנית הלימודים עולם מעשה ידי אדם - מערכת טכנולוגית - מאפיינים ודוגמאות, המיעוטים בישראל, ארץ ישראל - כלכלה
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ט, י, יא, יב
שם המחבר/ים משרד החינוך
תחום דעת מדע וטכנולוגיה, אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה