להיות שגריר צעיר - פתיחה לקורס הסברה למשלחות

סרטון המסביר על מטרת קורס הסברה משלחות לנוער
תאריך עדכון אחרון: 09/03/2017

הסרטון מהווה פתיח לקורס הסברה למשלחות ונותן סריקה קצרה על התכנים והמטרות של הקורס המקוון.

מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד תלמידים
מתורגם ל... ערבית
נושא בתכנית הלימודים עולם מעשה ידי אדם - מערכת טכנולוגית - מאפיינים ודוגמאות, המיעוטים בישראל, ארץ ישראל - כלכלה
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ט, י, יא, יב
שם המחבר/ים משרד החינוך
שפת ממשק עברית
תחום דעת מדע וטכנולוגיה, אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה