להכניס את הטבע לגן

עלון מקוון לגננות על חצר הגן
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 19/09/2017

גינת טבע מאפשרת התנסות רב-חושית התואמת ללמידה של ילדים צעירים

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד גננות
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים גינות וצמחים
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל גן
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
Etiquetas de produto