להשיב את המים - תהליכים ביולוגיים בטיהור מי שפכים

מערך שיעור בנושא מערכות אקולוגיות, טיהור שפכים, פעולת המפרקים לכיתות י'
תאריך עדכון אחרון: 20/03/2018
כמות צפיות: 425

משימה אוריינית העוסקת במערכות אקולוגיות. ההקשר: סביבה בהקשר מקומי.

מיומנויות: ידע על מדע, שאלת חקר, קבוצת בקורת, טענה ונימוק.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

קבצים מצורפים