לכל ילד הזכות לשחק

סרטון במולדת חברה ואזרחות
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 24/06/2013
visitcount 28
הסרטון מתאר ללא מילים את הזכות החשובה לכל ילד יש זכות להנות ולשחק, הסרטון קצר וממוקד מזמן דיון בכתה על נושא חשוב זה