למה אוכלים מצות בפסח

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 4/13/2016

תוכן: הכרת מנהג אכילת מצות כתזכורת ליציאת מצרים. הכרת סיפור יציאת מצרים.כישורים: הפקת מידע מתמונה וטקסט כתוב, שאילת שאלות והשערת תשובות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית

Products specifications
Age group 1st, 2nd, 3rd
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment Yes
Subject curriculum עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
נושאים נוספים מעגל השנה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור