למה אוכלים מצות בפסח

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 13/04/2016

תוכן: הכרת מנהג אכילת מצות כתזכורת ליציאת מצרים. הכרת סיפור יציאת מצרים.כישורים: הפקת מידע מתמונה וטקסט כתוב, שאילת שאלות והשערת תשובות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
נושאים נוספים מעגל השנה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל א, ב, ג
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)