למה אוכלים מצות בפסח

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
תאריך עדכון אחרון: 13/04/2016

תוכן: הכרת מנהג אכילת מצות כתזכורת ליציאת מצרים. הכרת סיפור יציאת מצרים.כישורים: הפקת מידע מתמונה וטקסט כתוב, שאילת שאלות והשערת תשובות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית

מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
נושאים נוספים מעגל השנה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל א, ב, ג
שפת ממשק עברית
תוכנית לימודים עברית (חינוך לשוני)-ג-עולם השיח של המקורות היהודיים
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)