לקסיקון גיאוגרפי של מטח

מאגר מושגים מתחום הגיאוגרפיה
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2017

מאגר מושגים מתחום הגיאוגרפיה. עבור כל פריט ניתנים הסבר מילולי, קישור לפריטים קשורים במאגר, קישור למאגרים נוספים בהם הערך מופיע וכן מידע מפורט על כותבי הערך, המוציא לאור ומידע נוסף. המידע עבור כל מושג ניתן ע"י גורמים שונים והם מפורטים בצד שמאל של כל עמוד. החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט.

מאפייני פריט
מטרת השימוש חומרי למידה
שפת ממשק עברית
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה
תגיות מוצר