לקסיקון גיאוגרפי של מטח

מאגר מילים ומושגים מתחום הגיאוגרפיה לכיתות א-יב
Vendor: מטח
last.updated 10/3/2017
visitcount 47

מאגר ביטויים ומונחים הקשורים למדעי הטבע והיקום מסודרים בסדר אלפביתי ומיועדים לכל שכבות הגיל. 

עבור כל פריט ניתנים הסבר מילולי, קישור לפריטים קשורים במאגר, קישור למאגרים נוספים בהם הערך מופיע וכן מידע מפורט על כותבי הערך, המוציא לאור ומידע נוסף. המידע עבור כל מושג ניתן ע"י גורמים שונים והם מפורטים בצד שמאל של כל עמוד.

החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט.

Products specifications
Language Hebrew
Occupation Geography
מטרת השימוש חומרי למידה