לקסיקון גיאוגרפי של מטח

מאגר מושגים מתחום הגיאוגרפיה
last.updated 16/01/2017

מאגר מושגים מתחום הגיאוגרפיה. עבור כל פריט ניתנים הסבר מילולי, קישור לפריטים קשורים במאגר, קישור למאגרים נוספים בהם הערך מופיע וכן מידע מפורט על כותבי הערך, המוציא לאור ומידע נוסף. המידע עבור כל מושג ניתן ע"י גורמים שונים והם מפורטים בצד שמאל של כל עמוד. החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט.

مواصفات العناصر(او البنود)
מטרת השימוש חומרי למידה
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה
لغة עברית
ماركة او سمات المنتج