לשלוט בחומר

סביבת תוכן
Proveedor: ספרשת
last.updated 01/09/2016

סביבת תוכן המכילה ספר דיגיטלי וחומרי למידה שונים בתחום הכימיה, כגון סרטונים, משימות, מאגרי מידע ממוחשבים ועוד.                                                                                      

הסביבה מאפשרת לתלמידים לחקור תופעות הקשורות בכימיה, בהתבסס על מקורות מידע שונים, כגון כתבות על נושאים אקטואליים, הנחיות לביצוע מעבדות בכיתה, סרטונים של ניסויים, מאגרי מידע ממוחשבים ועוד.

פעילויות התלמידים מלוּווֹת בשאלות מנחות, בהסברים ובפריטי מידע טקסטואליים וויזואליים להרחבת הידע.

מאפייני הסביבה:

מגזר שכבת גיל תחום דעת
ממלכתי וממ"ד ט' כימיה

 

Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ט
תחום דעת כימיה