מאמר בנושא אוריינות מחשב ומידע ICILS

תקציר מאמר הקושר בין אוריינות דיגיטלית לבין יכולת למידה עצמית של תלמידים.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 15/12/2016

מאמר בנושא אוריינות דיגיטלית המציג את הקשר בין יכולת ללמוד באופן עצמאי ומיומנות בחיפוש, ארגון ומיזוג מידע לבין אוריינות דיגיטלית, והתפיסות של הלומדים לגבי הידע. החוקרים מצאו שהלומדים (בקולג') שהצליחו בלמידה הם אלה שתפסו את הידע כמורכב, תלוי הקשר וזמני.

קבצים מצורפים
Especificações de produtos
Língua עברית, אנגלית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן מאמר
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב