מבט גיאוגרפי

מאגר סרטונים בנושאים גיאוגרפיים לבתי הספר
Fornecedor: מטח
last.updated 19/09/2017

מבחר מושגים גאוגרפיים, באמצעות סרטונים המציגים מושג ומונחים מעולם הטבע ומסבירים אותם באמצעות המחשה ויזואלית.

Especificações de produtos
Língua עברית
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה
Etiquetas de produto