Sorry - this product is no longer available

מבנה הפרח

סרטון, מערך שיעור במדע וטכנולוגיה
last.updated 16/05/2015
visitcount 19
תוכן: מבנה הפרח - זיהוי האיברים של הפרח: אבקן, עלי, עלי כותרת וכד ותפקידיהם בתהליך ההפריה. זיהוי משפחות עפ"י מבנה הפרח .כישורים: קישור בין מבנה ותפקיד , הבנת הכללות . מיומנויות המאה ה-21: קריאת טקסטים א- ליניאריים
مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם היצורים החיים - מבנה הצמח, עולם היצורים החיים - התנאים ההכרחיים לגידול צמחים, עולם היצורים החיים - מיון צמחים למשפחות, עולם היצורים החיים - מחזוריות בחיי הצמח
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ג
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
لغة עברית