מגילת אסתר בקומיקס

מערך שיעור בחינוך חברתי
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 26/03/2014
visitcount 19
מפגש עם סיפורה של מגילת אסתר בדרך ויזואלית ומשעשעת