מדור לדור – סיפורו של חפץ

מערך שיעור בנושא דורות לכיתות ה-ו
תאריך עדכון אחרון: 31/07/2017
כמות צפיות: 599

כמעט בכל משפחה יש חפצים ישנים או עתיקים שנשמרו במשך השנים ונושאים עמם זיכרונות מאדם יקר, ממקום, מתקופה ועוד. חפץ כזה אינו נמדד בכסף וערכו הרגשי רב מאוד.

לכל חפץ סיפור משלו, שהוא חלק מסיפורה האישי של המשפחה ובכך מהווה גם חלק מסיפורו של העם היהודי.

ביחידה זו יצאו התלמידים מנקודת מוצא של חפצים, שמסתתר מאחוריהם סיפור מורשת משפחתי-אישי, סיפורם של חפצים שעברו מדור לדור. שאלות רבות עולות תוך התבוננות בחפצים וחשיפת הסיפור העומד מאחורי כל חפץ וחפץ: מה היה תפקידו הראשוני של החפץ? האם ובמה השתנה? מה הייתה משמעות הענקת החפץ או שמירתו? באיזה אופן סיפורו משקף את סיפורה של המשפחה?

דרך חקר החפץ יכירו התלמידים את ההיסטוריה של משפחתם ויעמיקו את הקשר והשייכות למשפחה. התלמידים יבינו יבין את חשיבותם של החפצים כמקור ללימוד ההיסטוריה, המורשת והזהות היהודית.

 

כתבה: ענבר ביטון