מהי למידה מבוססת פרוייקטים?

מצגת בנושא שבעה אלמנטים ללמידה מבוססת פרוייקטים לכיתות א-יב
תאריך עדכון אחרון: 14/11/2017
כמות צפיות: 56

מהי למידה מבוססת פרוייקטים? המצגת מרכזת למורה מהם המאפיינים והשלבים בתהליכי עבודה של pbl. ללמידה מבוססת פרוייקטים שבעה מאפיינים. 1. בעיה מאתגרת. 2.חקר פעיל ומתמשך. 3. אוטנטיות. 4.בחירה ללומדים. 5.רפלקציה. 6.בקרת וחזרה. 7. הצגה מול קהל.

המסמך מפרט את שלבי העבודה של המורה - תכנון הפרוייקט, התאמת הקריטריונים לסטנדרטים בתחומי התוכן. ייצור תרבות כיתתית ללמידה מבוססת פרוייקט ניהול הפעילוי ותמיכה בתלמידים.

מאפייני פריט
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן מצגת
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים