מה במשבצת (עברית)

משחק אינטראקטיבי בנושא גלישה בטוחה ברשת
last.updated 20/02/2017

הבחנה בין מקרים של אחריות מוסרית ואחריות חוקית, אשר משלימות זו את זו ולא ניתנות להפרדה. 

 

קבצים מצורפים
Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים גלישה בטוחה
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל ה, ו, ז, ח, ט
שם היוצר משרד החינוך