מה במשבצת (עברית)

משחק אינטראקטיבי בנושא גלישה בטוחה ברשת
תאריך עדכון אחרון: 20/02/2017

הבחנה בין מקרים של אחריות מוסרית ואחריות חוקית, אשר משלימות זו את זו ולא ניתנות להפרדה. 

 

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים גלישה בטוחה
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל ה, ו, ז, ח, ט
שם היוצר משרד החינוך
שפת ממשק עברית