מה במשבצת (עברית)

משחק אינטראקטיבי בנושא גלישה בטוחה ברשת
المزود: משרד החינוך
last.updated 20/02/2017

הבחנה בין מקרים של אחריות מוסרית ואחריות חוקית, אשר משלימות זו את זו ולא ניתנות להפרדה. 

 

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושאים נוספים גלישה בטוחה
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל ה, ו, ז, ח, ט
שם היוצר משרד החינוך
لغة עברית