מה מסתתר במאגרי המידע

סרטון הדרכה: היכרות עם מאגרי מידע, וכיצד ניתן לאתר בעזרתם מידע ראשוני.
last.updated 17/07/2017

מאגר מידע הוא אמצעי לתיעוד משותף של פריטים הקשורים לנושא מסוים ובדרך כלל מדובר על מקורות מידע ראשוניים, כגון: עדויות, עיתונים, מסמכים משפטיים, פרוטוקולים וכדומה. כדי להגיע למקורות אלו באופן מקוון, יש לבצע חיפוש פנימי בתוך המאגר. בסרטון זה נכיר מאגרי מידע מסוגים שונים, נכיר את המושג מטא-דאטה ונלמד כיצד ניתן להגיע למידע הראשוני הכלול במאגר.