מה נבנה היום בגן - עם שני לוטן

הרצאה מקוונת בנושא פיתוח מרכז הבנייה בגן לגננות
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 27/03/2017

הרצאה במסגרת תוכנית למידה מרחוק "במה לגננת". המיזם עוסק בפיתוח מרכז הבנייה בגן, כמקום מעשיר ובעל משמעות לילדים מבחינה קוגניטיבית, חברתית, תחושתית ורגשית.