מה עושים העצים

מצגת לגן על העיסוק בקשרי הגומלין בין העץ לאדם
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 20/02/2017

העצים הם חלק מסביבתנו הקרובה. העיסוק והלימוד על העצים, על המאפינים, צרכי הגידול והטיפול בהם ויחסי הגומלין בין העצים לסביבה הקרובה יחזקו את הקשר של הילד לישוב, לארץ ולמורשת התרבותית שלו.
במצגת המצורפת הצעה לפעילות עם עצים שהתקיימה בגן.

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד גננות
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם היצורים החיים - שמירה על צמחי הבר ובעלי חיים בטבע
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל גן
שם המחבר/ים רותי פזואלו
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
Etiquetas de produto