מה עושים העצים

מצגת לגן על העיסוק בקשרי הגומלין בין העץ לאדם
المزود: משרד החינוך
last.updated 20/02/2017

העצים הם חלק מסביבתנו הקרובה. העיסוק והלימוד על העצים, על המאפינים, צרכי הגידול והטיפול בהם ויחסי הגומלין בין העצים לסביבה הקרובה יחזקו את הקשר של הילד לישוב, לארץ ולמורשת התרבותית שלו.
במצגת המצורפת הצעה לפעילות עם עצים שהתקיימה בגן.

مواصفات العناصر(او البنود)
אוכלוסיית יעד גננות
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם היצורים החיים - שמירה על צמחי הבר ובעלי חיים בטבע
סוג תוכן מצגת
שכבת גיל גן
שם המחבר/ים רותי פזואלו
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
لغة עברית
ماركة او سمات المنتج