מה עושים העצים

מצגת לגן על העיסוק בקשרי הגומלין בין העץ לאדם
last.updated 2/20/2017

העצים הם חלק מסביבתנו הקרובה. העיסוק והלימוד על העצים, על המאפינים, צרכי הגידול והטיפול בהם ויחסי הגומלין בין העצים לסביבה הקרובה יחזקו את הקשר של הילד לישוב, לארץ ולמורשת התרבותית שלו.
במצגת המצורפת הצעה לפעילות עם עצים שהתקיימה בגן.

Products specifications
Age group Kindergarten
Language Hebrew
Occupation מדע וטכנולוגיה
Payment No
Subject curriculum עולם היצורים החיים - שמירה על צמחי הבר ובעלי חיים בטבע
אוכלוסיית יעד גננות
סוג תוכן מצגת
שם המחבר/ים רותי פזואלו
Product tags