מודל ויזואלי חושבים בראש אחד ללמידה שיתופית מקוונת

מודל למידה שיתופי מקוון לחשיבה משותפת ופיתוח עמדה משותפת
المزود: משרד החינוך
last.updated 26/02/2017
visitcount 32

מודל ויזואלי מאוייר העושה סדר ומבהיר את שלבי הלמידה השיתופיים במודל למידה שיתופי "חושבים בראש אחד". המודל מבהיר בתמונה אחת את השלבים ומה יש לבצע בכל שלב. ניתן להדפיס את המודל ולהעזר בכיתה. המודל מתאים כבסיס שיתופי לתחילת למידת חקרומעצים מיומנויות אוריינות דיגיטלית ולמידת חקר.

קבצים מצורפים