המזכירות הפדגוגית

המזכירות הפדגוגית היא הזרוע לעיצוב המדיניות הפדגוגית של משרד החינוך. היא עוסקת בתכנון פדגוגי, בפיתוח תכניות לימודים, בגיבוש מדיניות ההוראה של מקצועות הלימוד ודרכי ההערכה בהם, בבחינה ואישור של חומרי למידה וכן בעידוד והפעלת ניסויים חינוכיים ויוזמות חינוכיות.

פעילותה של המזכירות הפדגוגית מתפרסת על כל המגזרים ועל כל שכבות הגיל, מגני הילדים ועד למוסדות ההכשרה של כוח אדם להוראה.

המזכירות הפדגוגית היא גוף סטטוטורי הפועל מכוח תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) תשי"ז 1956 ג' 4. בראשה מכהן/נת יו"ר, והיא בנויה משישה אגפים, אגף א' לפיתוח פדגוגי וחמישה אגפים לתחומי הדעת: אגף אמנויות, אגף חברה ורוח, אגף מדעים, אגף מורשת ואגף שפות. המזכירות הפדגוגית כוללת גם את הממונים על שלושת המגזרים הלא-יהודיים: המגזר הערבי, המגזר הדרוזי והצ'רקסי, המגזר הבדואי. 

אגף א' לפיתוח פדגוגי הוא אגף רוחבי הכולל ממונים על תכניות לימודים בכל המגזרים, ממונה על ספרי לימוד, ממונה על חינוך לחשיבה, ממונה על תקשוב, ממונה על בריאות, מרכזת פדגוגית ומרכזת כללית. בראש האגף עומדת סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית.

כל אחד מהאגפים לתחומי הדעת כולל: מנהלי תחומי דעת (מפמ"רים), ממונים על תכניות לימודים וממונים על חומרי לימוד של תחומי הדעת הרלוונטיים. בראש כל אגף עומד מנהל/ת אגף.

 

קישור לאתר המזכירות הפדגוגית