מטח LMS

מערכת לניהול למידה (LMS)
Fornecedor: מטח
last.updated 16/11/2016

סביבה לניהול למידה המאפשרת ניהול ויצירת תוכן דיגיטלי הכוללת יחידות לימוד ושאלוני הערכה מתוקשבים. מערכת ניהול הלמידה כוללת שיוך יחידות לימוד ומשימות הערכה לתלמידים, מעקב ביצוע מכל מקום ובכל זמן ודוחות הנותנים תמונת מצב כיתתית ופרטנית.

קבצים מצורפים
Especificações de produtos
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב