חלופות בהערכה מטלת ביצוע - הגדרה ומדריך למורה מקוון

מסמך הנחיות (מחוון) בנושא מטלת ביצוע הגדרה והנחיות לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 14/01/2018
כמות צפיות: 48

מהי מטלת ביצוע? כיצד נקיים מטלת ביצוע במרחב המקוון?

הכניסה כוללת שני מסמכים:

1.מסמך מטלת ביצוע - הגדרה ועקרונות. הגדרה מדוייקת כפי שנכתבה על ידי המזכירות הפדגוגית. ההגדרה כוללת באופן מתומצת את כל שלבי הההכנה והביצוע. במטלת ביצוע מתמודדים תלמידים עם בעיה מעשית מהעולם האמיתי או בתחומי דעת ומציעים לה פתרונות או מגוון נקודות מבט, לאחר תהליך של למידת הנושא, תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה וחקר.
התלמידים נדרשים להתבסס על עקרונות ומושגים שלמדו תוך הפעלת שיקול דעת, כדי לגבש את הפתרון או את מגוון נקודות המבט, אותו עליהם להציג בפני הגורם הרלוונטי/ פורומים שונים בבית הספר.
מטלות הביצוע יהיו מטלות קבוצתיות פרט למקרים חריגים וזאת על מנת לעודד התנסות בעבודת צוות.


2. מסמך הנחייות לעבודה במרחב המקוון- הנחיות לניהול התהליך בסביבה המקוונת.המסמך מתייחס לחמש מטרות. א .לספק הזדמנות לפיתוח
יכולות ללמידה ולהערכה עצמיות.ב .לטפח חשיבה ברמה גבוהה (עיבוד, ניתוח, ביקורת,סינתזה, חשיבה על חשיבה).ג .לקדם רפלקציה על תהליכי הלמידה ד .לפתח אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה 21 .ה. לקדם יכולות למידה שיתופית .

מאפייני פריט
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
נושאים נוספים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
סוג תוכן מסמך הנחיות - מחוון
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, מדריכים