מי בא לגן?

פעילות אינטראקטיבית בנושא איסוף נתונים וניתוחם באמצעות לוחות שונים לוח "מי בא לגן" לגננות
תאריך עדכון אחרון: 01/10/2017
כמות צפיות: 105

 

דיאגרמה היא כלי להצגת נתונים בצורה חזותית המאפשרת הסקת מסקנות. הפעם נתמקד בדיאגרמת עמודות. נבחר שאלה, נאסוף נתונים, נייצג אותם, ננתח ונסיק מסקנות.