מכות מצרים

סרטון, מערך שיעור בתנ"ך - בי"ס דתי
last.updated 16/05/2015
תוכן: מכות מצרים כאמצעי בידי השם להראות את כוחו ולחזק את אמנותם של בני ישראל בו. כישורים: זיהוי מרכיבים לשוניים בטקסט מקראי, כינויים רומזים ו-ו' ההיפוך.הפקת משמעות מטקסט מקראי . מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה- זיהוי בעיות ודרכי התמודדות
Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים תחילת שיעבוד מצרים
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ג
תחום דעת תנ"ך - ממלכתי דתי