ממשק

סביבת תוכן
last.updated 7/19/2017
visitcount 49

סביבה הכוללת מערכי שיעור, לוח מודעות וכתבות.

הוספה ועדכון של מערכי השיעור מבוצעת על ידי חברת ממשק בלבד.

גישת משתמשים לתוכן הינה באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמא.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי

ה - ו

גאוגרפיה אדם וסביבה - להעשרה בלבד

ממלכתי

ב - ד

מולדת חברה ואזרחות - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ו

תנ"ך - להעשרה בלבד

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

הסביבה מיועדת להעשרה בלבד.

קבצים מצורפים
Products specifications
Age group 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th
Occupation Geography, מולדת חברה ואזרחות, תנ"ך - ממלכתי
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
סוג חינוך רגיל