ממשק

סביבת תוכן
last.updated 19/07/2017

סביבה הכוללת מערכי שיעור, לוח מודעות וכתבות.

הוספה ועדכון של מערכי השיעור מבוצעת על ידי חברת ממשק בלבד.

גישת משתמשים לתוכן הינה באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמא.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי

ה - ו

גאוגרפיה אדם וסביבה - להעשרה בלבד

ממלכתי

ב - ד

מולדת חברה ואזרחות - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ו

תנ"ך - להעשרה בלבד

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

הסביבה מיועדת להעשרה בלבד.

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה, מולדת חברה ואזרחות, תנ"ך - ממלכתי