מנהגי חג הפסח

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 4/13/2016

תוכן: הכרת מנהגי חג הפסח: לקראת החג, בליל הסדר וקציר העומר ומשמעותם.כישורים: מיון והכללה על פי קריטריונים נתונים, ועל פי בחירת הלומד.מיומנויות המאה ה-21: אוריינות מדיה ומידע עבודה שיתופיתלמידה עצמאית

Products specifications
Age group 1st, 2nd, 3rd
Language Hebrew
Occupation Hebrew
Payment Yes
Subject curriculum עולם השיח העיוני, עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה
נושאים נוספים מעגל השנה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור