מסעות בזמן - בונים מדינה במזרח התיכון

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 78-2038019
المزود: מטח
last.updated 06/06/2017

ספר זה מונגש ללא עלות במסגרת מכרז רכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט. 

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל מטח
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שכבת גיל יא, יב
תחום דעת היסטוריה - ממלכתי
لغة עברית
ماركة او سمات المنتج