חונכים קשישים בדגש על מעורבות חברתית

תלמידי בית ספר "אבן רושד" בכפר קאסם חונכים קשישים ומלמדים אותם מחשבים. ככה יוצרים חווית משמעות ושומרים על קשר רב דורי! צוות "אבן רושד" בכפר קאסם הכין יחידת הוראה בנושא חתונה. היחידה כוללת למידה והתנסות. במדעים - הרכב חומרי החינה ובחינת משמעות חומרים טבעיים לעומת ממלאכותיים. במתמטיקה - חישובי הוצאות לחתונה וחשיבה על דרכי חיסכון. בשפה - מרכיבי ההזמנה במוסיקה - שירי חתונה באנגלית - היכרות עם אוצר מילים בנושא 
last.updated 17/07/2017
visitcount 30

 

 

 

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי
שם בית הספר אבן רושד